magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Közérdekű adatok » Gazdálkodási adatok
Gazdálkodási adatok
 
A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok ellenőrzésének listája
Az Igazgatóságnál végzett, az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 
2012. évben végrehajtott, intézkedést igénylő vizsgálatok:
 
Iktatószám: 4648/2011.
Téma: DINPI átfogó pénzügyi ellenőrzése
Ellenőrző szerv: VM Ellenőrzési főosztály
Kapcsolódó ügyiratok megnevezése: -
Ellenőrzés módja: helyszíni
Megállapítás: Közszolgálati szabályzat, Önköltség számítási szabályzat,
Adatvédelmi szabályzat, Selejtezési szabályzat átdolgozása szükséges.
 
KÖZBESZERZÉS
 
 
 
 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:
 
2960/2012. Iktatószámú vizsgálat a Nemzeti Park Igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. Intézkedést igénylő megállapítás: a haszonbérleti szerződések megkötését önköltségszámítás előzze meg. Emellett a kifüggesztések körének növelése a honlapon való megjelentetéssel.
 
Az Állami számvevőszék „Utóellenőrzések – A nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzése” című 2018. évi ellenőrzésének megállapításai:
A haszonbérbeadást megelőzően az Igazgatóság nem készített az önköltségszámítási szabályzatnak megfelelő kalkulációt, ezáltal nem biztosította az állami vagyonról szóló 2007. éci CVI. törvény 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a magyar állam számára az állami vagyon lehető legkedvezőbb hasznosítását. Továbbá a haszonbérbeadást megelőzően az Igazgatóság nem készítette el az egyedi természetvédelmi szempontok szerinti elbírálást. Mindezek alapján a Bkr. 6. § (2) bekezdése ellenére nem került olyan folyamat kialakításra és működtetésre, amely biztosítja a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
 
Az Igazgatóságra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Nincs
 
A működés eredményessége, teljesítmény
Az Igazgatóság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk letölthetőek itt.
 
 
ÜVEGZSEB:
 
 - Támogatások: Adat nem áll rendelkezésre

 - A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok >>>
 
 - Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:
 
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások:
 
Koncessziók: adat nem áll rendelkezésre
 
Egyéb kifizetések: adat nem áll rendelkezésre
   
 
2020. 03. 24. Oldal nyomtatása
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design