magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Agrárminisztérium
 
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Alapfeladataink » Őrzés, védelem
Őrzés, védelem
 
A Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (Budapest, továbbá Pest megye, Fejér megye és Komárom - Esztergom megye csaknem teljes közigazgatási területén, továbbá Nógrád megye és Jász - Nagykun - Szolnok megye Duna - Ipoly Nemzeti Park részeként védett, illetve a Tápió - Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részeként védett részén. mindösszesen 1 354 903 ha kiterjedésű területen) az őrzési-védelmi feladatok ellátására a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 59.§ (1) bekezdése értelmében az Igazgatóság szervezetén belül működő Természetvédelmi Őrszolgálat hivatott.
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjainak, - a természetvédelmi őröknek - feladata a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti területek őrzése megóvása és károsításának megelőzése.
A természetvédelmi őrök jogállását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, jogait és kötelességeit, valamint feladatait pedig a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet, és a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet határozza meg.
 
A fenti jogszabályokban biztosított jogosítványok alapján a természetvédelmi őrök intézkedésre és fegyverviselésre jogosult hivatalos személyek. Szolgálatukat egyenruhában, számozott hatósági szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, valamint a munkájukhoz szükséges technikai eszközökkel felszerelve látják el.
A jogszabály a munkakör betöltését legalább középfokú végzettséghez köti, de a Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál a természetvédelmi őrök közel kétharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
 
Sokrétű és összetett feladatkörük három feladatcsoportba foglalható:
  • természetvédelmi hatósági őrzési tevékenység
  • természetvédelmi hatósági, szakhatósági munkában történő közreműködés a szakértői vélemények, természet-védelmi kezelői előírások előkészítésében, valamint a
  • természetvédelmi kezelési és a vagyonkezelési feladatok végrehajtásában, továbbá a vagyonőrzésben történő közreműködés.
A természetvédelmi őröket széleskörű, a természeti értékek veszélyeztetettségével arányban álló hatósági intézkedési jogosultságok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik. Feladatkörük a védett területen kívüli védett természeti érté-kek, illetve a nem védett természeti területek és értékek megóvására is kiterjed.
Feladatukat képezi még a védett természeti értékek megfigyelése (monitorozása) és tapasztalataikról az előírás szerinti jelentések leadása, továbbá a havaria események (pl. védett területet érintő tűzesetek) megakadályozása, illetve ezek előfordulása esetén ugyancsak az előírás szerinti jelentések leadása.
 
A Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen 34 fő teljesít szolgálatot. A Természetvédelmi Őrszolgálat munkáját az Őrszolgálati és Szabálysértési Osztályt vezető természetvédelmi őrszolgálat-vezető irányítja. A működési terület nyolc természetvédelmi tájegységre van felosztva, melyek élén a természetvédelmi tájegységvezető áll. A természetvédelmi tájegységeket természetvédelmi őrkerületek alkotják. A természetvédelmi őrkerületekben a természetvédelmi feladatokat a természetvédelmi tájegységvezető közvetlen irányítása mellett, a természetvédelmi terület-felügyelők, természetvédelmi őrkerület-vezetők és a természetvédelmi területőrök végzik el. Mindegyik természetvédelmi őr több település közigazgatási területéért felelős. A gondjukra bízott terület rendszeres bejárásával, állapotuk és változásaik nyomon követésével, továbbá aktív védelmi feladatok ellátásával biztosítják az ott található természeti értékek megóvását és fennmaradását.
 
Állandó kapcsolatban állnak a területükön működő állami és magán gazdálkodókkal, oktatási intézményekkel, szervezetekkel és csoportokkal (települési önkormányzatok, erdészeti és mezőgazdasági részvénytársaságok, mezőgazdasági szövetkezetek, iskolák, zöld szervezetek, stb.), koordinálják és ellenőrzik a területükön zajló gazdálkodást, fejlesztést, látogatást.
 
Az állampolgárok polgári természetőrként segíthetik az illetékes állami szervek és közvetlenül a hivatásos természetvé-delmi őrök munkáját. A polgári természetőrök nem hatósági személyek, arra azonban joguk van, hogy figyelmeztessék és távozásra szólítsák fel a természeti értéket veszélyeztető vagy károsító cselekmények elkövetőit.
A polgári természetőröknek vizsgán kell bizonyítani a természetvédelmi jogszabályok és a természeti értékek, különösen a szűkebb működési területükön előforduló természeti értékek ismeretét, és a felkészülési idő alatt (minimum fél év) a gyakorlati munkában való részvétellel kell bizonyítani a természetvédelmi feladatok elvégzésére való alkalmasságukat.
A sikeres vizsga és az alkalmasság bizonyítása esetén a számozott polgári természetőr igazolvánnyal és jelvénnyel felszerelt polgári természetőrök a Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal kötött írásbeli megállapodás alapján végzik önként vállalt, díjazás nélküli tevékenységüket.
 
A természetvédelmi őrök a természeti értékek védelmét a tájékoztató, ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységen túl természetvédelmi kezelés hatósági eszközeivel - helyszíni bírság kiszabásával, illetve szabálysértési vagy bűnügyi feljelentéssel - biztosítják.
 
   
 
2015. 02. 16. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design