magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Agrárminisztérium
 
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Alapfeladataink » Védetté nyilvánítások
Védetté nyilvánítások
 
Egy terület védetté nyilvánítása hosszú, sokszor több évet igénylő jogszabály előkészítési eljárást jelent. Ezt az eljárást minden esetben a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvényben előírtak alapján kell lefolytatni. Országos jelentőségű védett természeti területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) esetén a környezetvédelmi miniszter, helyi jelentőségű védett természeti terület esetén - amennyiben azt a környezetvédelmi minisztérium állásfoglalása alapján nem szükséges országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítani - az illetékes önkormányzat jogosult a védetté nyilvánításra. A védetté nyilvánítási rendelet tartalmazza a terület a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendeletnek megfelelően elkészített kezelési tervét.
 
Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítást az illetékes nemzeti park igazgatóság, illetve helyi védett terület estén az illetékes jegyző készíti elő. Az előkészítés során a következő feladatokat kell elvégezni:
 
- a terület természeti értékeinek, alapadatainak összegyűjtése
- a védelemre tervezett terület határainak kijelölése és a vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok összegyűjtése
- a természetvédelmi kezelési terv elkészítése
- egyeztető tárgyalás összehívása, melyre minden érdekeltet (tulajdonosok, kezelők, önkormányzatok, érdekelt hatóságok, civil szervezetek, egyéb érdekeltek) meg kell hívni
- védetté nyilvánítási dokumentáció csomag összeállítása (védetté nyilvánítási javaslat és előterjesztés, kezelési terv, az egyeztető tárgyalás hiteles jegyzőkönyve, érintettek nyiatkozatai)
 
Az elkészített dokumentációt az igazgatóság (helyi védett természeti terület esetén a jegyző) felterjeszti a védetté nyilvánításra jogosulthoz.
 
A környezetvédelmi miniszter a minisztériumok közötti egyeztetés után rendeletben hirdeti ki a védettség tényét. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az illetékes önkormányzat alkot rendeletet. A terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatan-nyilvántartásba be kell jegyni, amelyet a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményez.
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén folyamatban lévő védetté nyilvánítási eljárások:
 • Tétényi-fennsík Nagy Puszta TT
 • Nagykőrösi Tölgyesek TT
 • Belsőbárándi löszgyepek TT
 • Zámolyi Medence TK
 • Háros-szigeti Ártéri Erdő TT bővítés
 • Dunai-szigetek TT
 • Velencei-tavi madárrezervátum TT bővítése
 • Gerje-Perje Sík TK
 • Dinnyési Fertő TT bővítése
 • Tápió-Hajta TK bővítése
 • Sárvíz-völgye TK bővítése
 • Ürbő-puszta TT
 • Gerecsei TK bővítés
 • József-hegyi barlang felszíne TT
 • Sárvíz-völgye TK bővítése
   
 
2015. 02. 16. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design