magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Agrárminisztérium
 
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Védett természeti területek » Természetvédelmi Területek » Tétényi-fennsík TT
Tétényi-fennsík TT
 

Alapadatok:
 • Az országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánító rendelet száma: 129/2011. (XII. 21.) VM rendelet.
 • Elhelyezkedése, kiterjedése: Törökbálint 0152/44 hrsz., Budapest XXII. kerület 239924/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 6,42 hektár nagyságú terület, Budapest 239932/1, 239932/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek. A védett terület nagysága összesen 147,78 ha.

Természetvédelmi célkitűzések:

 • A terület lejtősztyepp élőhelyeinek és változatos élővilágának megőrzése.
 • A területen található védett növény- és állatfajok és élőhelyeik hosszú távú fennmaradásának biztosítása.
 • Az őshonos növényzet regenerációjának elősegítése.
 • Az idegenhonos fa- és cserjefajok állományainak visszaszorítása.
 • A leromlott gyepekben a terület természetes növényzetére jellemző, ritkább fajok megtelepedésének elősegítése kaszálással, legeltetéssel.
 • A terület élővilágának további, természetvédelmi célú kutatásának és bemutatásának biztosítása.
 • A terület urbanizációs hatásokkal mérsékelten érintett, természet közeli állapota hosszú távú megőrzésének és a tájképi értékek fennmaradásának biztosítása.

Természetvédelmi stratégiák:
 • Az értékes és veszélyeztetett élőhelyek természetvédelmi vagyonkezelésbe vétele.
 • Természetvédelmi kezeléseket megalapozó kutatások végzése.
 • A terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása.
 • A terület határain és a nagyobb átvezető utak mentén fás növényzet kialakulásának elősegítése.
 • A közlekedés korlátozása.
 • Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása.

A védett természeti értékek jellemzése:

A természetvédelmi területen nagy faj- és egyedszámban találunk a száraz, sziklás gyepekhez kötődő védett növényeket. Sokfelé a gyepek állományalkotója a csinos és a délvidéki árvalányhaj (Stipa pulcherrima, S. eriocaulis), helyenként megjelenik a ritkább bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla) is. Unikális értéknek számít a henye boroszlán (Daphne cneorum). Több száz töves állomány él itt a homoki nősziromból (Iris arenaria) és előfordul itt a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) is.

A fennsík ízeltlábú-faunája különösen fajgazdag. A pókok vizsgálatából kitűnik, hogy egy érdekes, mediterrán típusú pókközösség él a fennsíkon, ahol több, Magyarországon ritka fajjal találkozhatunk. Megtalálható a területen a fokozottan védett dolomit kéneslepke (Colias chrysothome) állománya is. Egyenesszárnyúak közül jelentős a fokozottan védett magyar tarsza (Isophya costata) jelenléte.

Gerincesek közül előfordul itt számos védett és fokozottan védett madárfaj, úgy mint barátposzáta (Sylvia atricapilla), kenderike (Carduelis cannabina), tövisszúró gébics (Lanius collurio), gyurgyalag (FV, Merops apiaster).


Kapcsolattartó:
Csáky Péter
csakyp@dinpi.hu
+36 30 663 4653
   
 
2017. 08. 07. Oldal nyomtatása
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design